Showing 1–12 of 17 results

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Củ Sâm Ngọc Linh 1950gr

Giá : 1,360,000,000

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Củ Sâm Ngọc Linh 35 năm 2 củ/950gram

Giá : 95,000,000

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Sâm Ngọc Linh khủng dáng rồng bay

Giá :

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Sâm Ngọc Linh loại 2.2 Kg

Giá :
Giá : 54,000,000

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Sâm Ngọc Linh tự nhiên 5 củ / kg

Giá : 85,000,000
Giá : 90,000,000
Giá : 185,000,000

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Sâm Ngọc Linh Tự Nhiên Củ Nhỏ

Giá : 30,000,000