SẢN PHẨM

Giảm giá!

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Củ Sâm Ngọc Linh 35 năm 2 củ/950gram

95,000,000

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Sâm Ngọc Linh loại 2.2 Kg

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Sâm Ngọc Linh Tự Nhiên Củ Nhỏ

30,000,000
185,000,000
54,000,000

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Sâm Ngọc Linh tự nhiên 5 củ / kg

85,000,000

SÂM NGỌC LINH TỰ NHIÊN

Củ Sâm Ngọc Linh 1950gr

1,360,000,000